Med loven i hånd

Norge har en lovbestemmelse mot sosial dumping i offentlige kontrakter. Det er regulert i Forskrift nr. 112/2008 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Denne bør brukes i argumentasjonen i debatten om sosial dumping.

Forskrift nr. 112/2008 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 5 lyder slik:

Du kan stoppe sosial dumping

Av forbundslederne Jan Davidsen, Fagforbundet, Rigmor Hogstad, Fellesorganisasjonen (FO), Hans Olav Felix, EL & IT Forbundet, Renee K. Rasmussen, Musikernes Fellesorganisasjon, Stein Grøtting, Skolenes Landsforbund.

Folk flest er ikke for sosial dumping. Derfor vil fagorganisasjonene i LO kommune jobbe for breie innbyggerinitiativ for å reise debatten om sosial dumping når de nye kommunestyrene samler seg til høsten. Les mer…

e-initiativ; elektronisk innbyggerinitiativ

Mange kommuner har etablert det som heter e-initiativ for å legge til rette for innbyggerinitiativ.

Her er en evaluering av e-initiativ laget av NIBR, samt et eksempel på hvordan det gjøres i praksis i Porsgrunn kommune.

Underskriftslister

Lenkene under viser til forslag til underskriftslister du kan printe ut og ta med på stand, møter, henge på oppslagstavler og så videre.

Forslag til underskriftsliste for kommuner.

Forslag til vedtak i kommunestyret

Her er et forslag til vedtak om sosial dumping du kan kreve at blir tatt opp i kommunestyret:

”Administrasjonen bes gå gjennom alle avtaler med bemanningsbyråer og andre vikarer og påse at de ansatte får betalt i henhold til gjeldende tariffavtale. Administrasjonen bes avslutte samarbeidet med bemanningsselskap som ikke betaler i henhold til ” Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ” Vår kommune skal i størst mulig grad bemanne tjenestestedene med fast ansatt personale og faste vikarer. ”

Formelle krav til innbyggerinitiativ

kommunaldepartementets nettsider står det følgende: Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, dersom minst 2 prosent av befolkningen i kommunen/fylket., alternativt 300 i kommunen eller 500 i fylket, står bak forslaget.

Innbyggerinitiativ blir regulert av kommunelovens §39a.

innbyggerinitiativ mot sosial dumping

Følges av 10 medlemmer.

Denne sonen er opprettet av Fagforbundet. Vi mener at alle som jobber i Norge skal ha norsk lønn og norske arbeidsvilkår. Det er viktig både for dem som kommer hit for å jobbe, og for å sikre lønns- og arbeidsvilkårene for dem som allerede jobber i Norge.

Vi krever at norske kommuner ikke driver med sosial dumping. Innbyggere i norske kommuner kan kreve å få saker tatt opp i kommunestyrer hvis nok innbyggere krever det. Målet med denne aksjonen er å få tatt opp forslaget til vedtak i flest mulig kommunestyrer. Mer om sonen

Origo innbyggerinitiativ mot sosial dumping er en sone på Origo. Les mer